STALKONCEPT Sp. z o.o.
Adres
Rakszawa 1141 / 37-111 Rakszawa
woj. podkarpackie
Telefon
Biuro: 17 250 99 01
Produkcja: 600 780 136 Damian Dąbek
784 032 896 Grzegorz Zioło
Wyceny: 728 872 153 Stefan Lentowicz
Fax
+17 250 21 50
NIP
8151797578
REGON
180959496
KRS
0000456223
Kapitał zakładowy
450 000.00 zł, w całości spłacony