18 kwietnia 2017
Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych

STALKONCEPT Sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych pn.: „Budowy hali produkcyjnej z budynkiem biurowo – socjalnym oraz zagospodarowaniem terenu".

 

Termin składania ofert upływa 04.05.2017r. r. o godz. 9:00.

 

Szczegóły w zapytaniu ofertowym zamieszczonym w załącznikach: