25 października 2017
Zapytanie ofertowe

Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej w firmie STALKONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w ramach działania 1.4 „Wzór na konkurencję” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Etap 1.

 

Termin składania ofert upływa 31.10.2017r. o godz. 13.00

Otwarcie ofert nastąpi 31.10.2017r o godz. 16.00

 

Szczegóły w zapytaniu ofertowym zamieszczonym w załącznikach.

 

zapytanie ofertowe

formularz oferty