21 września 2016
Postępowanie w ramach działania 1.4

STALKONCEPT Sp. z o.o. ogłasza postępowanie na opracowanie strategii wzorniczej dla Zamawiającego, która będzie rezultatem projektu planowanego przez niego do złożenia w ramach działania 1.4 „Wzór na konkurencję” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Etap 1. 

 

Termin składania ofert upływa 28.09.2016 r. o godz. 15:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.09.2016 o godz. 9:30.

Szczegóły w zapytaniu ofertowym zamieszczonym w załącznikach: