4 października 2016
Informacja o wyniku postępowania.

W dniu 29.09.2016 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej
przeprowadzenia audytu wzorniczego i opracowania strategii wzorniczej w ramach
planowanego do realizacji projektu w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję  -
etap I Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. W wyniku dokonanej analizy ofert
do realizacji przedmiotu zamówienia wyłoniono firmę:
Stowarzyszenie B-4