LokalizacjaPłock 2015
Status Zakończone
Wykonanie i dostawa kanałów spalin o przekroju okrągłym wykonanych z blach walcowanych. Całość w ramach zadania zaprojektuj i wybuduj instalacji do katalitycznego odazotowania oraz odpylania spalin z kotłów elektrociepłowni w zakładzie produkcyjnym PKN ORLEN S.A. w Płocku.
27
08/15
14:12
27 sierpnia 2015
Konstrukcja stalowa - prefabrykacja
Ładowanie...