30 listopada 2020
Działania 1.4 Wzór na konkurencję Etap II

Stalkoncept Sp. z o. o. realizuje projekt pn. „Podniesienie pozycji rynkowej przedsiębiorstwa Stalkoncept dzięki wdrożeniu założeń Strategii Wzorniczej” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.4 Wzór na konkurencję Etap II Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

 

Celem projektu jest wzmocnienie pozycji rynkowej firmy poprzez wprowadzenie innowacyjnych produktów, których przedsiębiorstwo do tej pory nie mogło zaoferować swoim klientom oraz trwałe zaszczepienie wzornictwa w przedsiębiorstwie w celu cyklicznego i permanentnego weryfikowania stopnia spełnienia potrzeb klientów firmy.

 

W ramach realizacji projektu Stalkoncept planuje działania, wynikające z rekomendacji wskazanych w Strategii Wzorniczej:

  • Stworzenie projektów nowych i ulepszonych produktów w postaci blachownic i kratownic, usługi wznoszenia hal, a następnie wdrożenie ich do produkcji w efekcie inwestycji w linię technologiczną (innowacja produktowa);
  • Optymalizacja najważniejszych procesów biznesowych, w tym szczególnie związanych z produkcją elementów hal stalowych oraz wdrożenie systemu ERP – (innowacja procesowa);
  • Wdrożenie produktów opartych na nowoczesnych rozwiązaniach sprzętowych – (innowacja w obszarze technologii);
  • Wdrożenie wzornictwa w obszarze projektowania innowacji produktowej oraz procesowej, utworzenie stanowiska Design Managera (innowacja organizacyjna);
  • Zwiększenie udziału technologii informatycznych w procesach produkcji i zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (innowacja technologiczna);
  • Zmiana wizerunkowa - opracowanie nowoczesnego systemu identyfikacji oraz komunikacji poprzez stronę www i social media (innowacja marketingowa);
  • Zaprojektowanie materiałów przekazu elektronicznego, opracowanie strategii marketingowej i strategii sprzedaży (innowacja marketingowa).


Projekt realizowany jest od 01.11.2019 r. do 31.07.2021 r.

Wartość projektu: 4 441 359,46 PLN
Dofinansowanie:  2 505 602,94 PLN